Trăng

Trăng
Trang-53
Trăng khuyết rồi tròn, tròn rồi khuyết
Lá rụng cành rơi hoa nở tàn
Người về với đất rồi tan biến
Bao mộng bao mơ ảo tưởng đời
 
Nằm xuống buông tay rời cõi tạm
Đứng dậy một ai hết vấn vương
Trút hơi thở cuối đời phiêu dạt
Một khắc quay nhìn ta là ai...
 
2/7/2020
Ngày: 2/7/2020 - đăng bởi: Dendahanoi
Dendahanoi 07/02/2020 09:23:08 PM

Tag: #Thơ:

----------------