Hương thơm của thiền - Sứ mệnh

Bạn chỉ có thể cảm nhận thiền.

Bạn chỉ có thể thả lỏng để hương thơm của thiền thấm vào tâm hồn và mời gọi bản thể bạn nở hoa cùng nó.

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ